Bezpečnostné upozornenia

Odporúčame Vám, aby ste montáž a uvedenie výrobkov do prevádzky zverili našej firme, ktorá je odborne i technicky na takúto činnosť spôsobilá a zároveň tak preberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené chybou materiálu alebo montážou. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete pre montáž elektrického podlahového kúrenia iným spôsobom, pripravili sme pre Vás niekoľko rád - bezpečnostných upozornení, ktoré odporúča dodržať každý výrobca elektrického podlahového kúrenia.


NAHOR