Ochrana vonkajších plôch, striech a potrubí pred mrazom, ľadom a snehom


Mnohí z nás si predstavujú zimu ako zamrznutú krajinu, krásne zasypanú snehom, cencúle visiace zo striech, snehuliaci v záhradách domov, zimné radovánky na saniach, lyžiach, horúci čaj s rumom na chate alebo v teple domova. Proste idylická predstava...

Lenže so zimným obdobím, mrazom, snehom a ľadom prichádzajú aj problémy.

Ak sa vás teda zima opýta, čo ste robili v lete, poviete, že ste si nainštalovali vonkajšie ohrevné aplikácie DEVI.

Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli s riešením, ako ochrániť váš majetok a zdravie. Naša technická podpora spočíva v návrhu optimálneho riešenia akejkoľvek vonkajšej aplikácie tak, aby bola spoľahlivá, funkčná a finančne primeraná. A zima nebude mať šancu nemilo vás prekvapiť ...

Vonkajšie plochy

DEVI systém ochrany vonkajších plôch pred snehom a ľadom

Sneh na prístupovej ceste do garáže alebo na chodníku pred domom nie je nič príjemné. Ešte horšia je poľadovica. Hrozí šmyk a poškodenie auta, pád a nepríjemné zranenia.

Ponúkame riešenie, ako týmto nežiadúcim javom zabrániť. Na základe vašich podkladov a požiadaviek vám navrhneme optimálnu dispozíciu ohrevu komunikácií pre bezpečný prejazd autom a zaparkovanie v garáži či bezpečný prechod do vášho príbytku.

Ohrievaný vjazd do garáže
Ohrievaný vjazd
do garáže
Snímač plochy v zámkovej dlažbe
Snímač plochy
v zámkovej dlažbe

Dôležitým momentom pri ochrane vonkajších plôch je včasná reakcia na meniace sa poveternostné podmienky.
Večer ešte môžu byť chodníky schodné a cesty prejazdné bez problémov. Ráno už môžu byť zapadnuté snehom, alebo na nich mrznúci dážď vytvorí poľadovicu. Pre takéto prípady vám navrhneme správnu automatickú reguláciu, ktorá bude schodnosť a prejazdnosť komunikácií sledovať za vás. Vopred vyhodnotí možné riziká a včas sa postará o čisté plochy tak, aby ste kedykoľvek mohli bezpečne použiť chodník či príjazd do garáže.

Vykurovacie rohože a káble Devireg 850 IV
Pre ochranu vonkajších plôch využívame vykurovacie rohože, vykurovacie káble a reguláciu systémom Devireg 850 IV so snímačmi plochy.

Automatická regulácia nielen zopne ohrevy plôch, ale ich aj vypne. Toto je veľmi dôležitý fakt vzhľadom na príkon ohrevov. Keď je plocha čistá, alebo ak pominú nepriaznivé poveternostné podmienky, regulácia vypne kúrenie. Zabráni tak finančným stratám oveľa efektívnejšie, než keby ste ohrevy ovládali ručne, alebo by ste ich prípadne aj zabudli vypnúť.

Technická pomoc pri návrhu riešenia ohrevu plochy je bezplatná služba pre vás.

Strechy a dažďové zvody

DEVI systém ochrany striech pred zamrznutím

Systém ochrany striech a strešných žľabov možno použiť prakticky pre všetky typy konštrukcií striech na zabránenie zhromažďovania vody v strešných žľaboch, zamedzenie škôd na stavbách zamrznutím fasád a striech.

Systém DEVI by sa mal inštalovať pozdĺž okraja strechy alebo tam, kde je nebezpečenstvo vytvárania ľadu a snehu. Poškodeniu strešných žľabov a zvodov sa dá predísť účinným a voľným odtokom vody z topiaceho sa snehu a ľadu, čo je dôkazom úspešnej prevádzky systému DEVI.

Elektronické termostaty DEVIreg™ so snímačmi zabezpečujú dosiahnutie optimálnych výsledkov s najmenším možným množstvom energie. Tieto výsledky sa dosahujú veľmi presnými meraniami snímačmi poveternostných parametrov a termostatmi s automatickou dvojpolohovou reguláciou vyhrievania v správnom čase.

Typické aplikácie sú strešné konštrukcie, strešné žľaby, strešné zvody, ploché strechy a údolné žľaby.

Vyhrievané káble Termostat DEVIreg Snímač DEVIreg
DEVI systém ochrany striech a odkvapových systémov pred ľadom a snehom pozostáva z vyhrievacích káblov, termostatov DEVIreg™ a montážneho príslušenstva.

DEVI systém ochrany striech a strešných odkvapov má za úlohu ochrániť ľudí, autá na komunikáciách popri budovách a tým umožňuje bezpečné komunikácie pre chodcov aj vodičov počas zimy a taktiež znižuje náklady na opravy a údržbu budov.

Príprava ohrevného kábla
Príprava ohrevného kábla
pre ohrev dažďového zvodu

Ohrev potrubí

Riešenia pre ohrev potrubí

Vodovodné a kanalizačné rúry sú dôležité časti každej budovy; akákoľvek porucha môže byť veľmi nepríjemná a nákladná na opravu. Vďaka riešeniam spoločnosti DEVI pre ohrev potrubí sa môžete jednoducho vyhnúť neočakávaným škodám spôsobeným mrazmi počas zimných období.

Systémy na ochranu proti mrazu sa inštalujú tam, kde je potrebné chrániť vodovodné a kanalizačné potrubia pred zamrznutím a poškodením ľadom.

Štandardne sa ochrana potrubia pred mrazom inštaluje po vonkajšom obvode potrubia pod izoláciou. Avšak spoločnosť DEVI disponuje aj ohrevným samoregulačným káblom, ktorý má atest na použitie v pitnej vode. Vtedy je ho možno použiť aj na ohrev vo vnútri potrubia. Toto sa využíva hlavne pri potrubiach, ktoré sú zabudované v konštrukcii budov alebo uložené v zemi a je problematické ich ohrievať z vonkajšej strany.

Upchávka na inštaláciu kábla do potrubia
Upchávka na inštaláciu
kábla do potrubia
Regulátor D330 pre ochranu potrubia
Regulátor D330
pre ochranu potrubia

Systémy pre ohrev potrubí by sa mali nainštalovať v skorej fáze výstavby. Zaistí to bezpečnosť a predíde rizikám škôd spôsobených ľadom.

Systémy pre ohrev potrubí od spoločnosti DEVI pozostávajú z vykurovacích káblov DEVI, termostatov DEVIreg™ a inštalačného príslušenstva.

Termostaty DEVIreg™ so snímačmi zabezpečujú, aby sa dosiahli optimálne výsledky s minimálnou možnou spotrebou energie.

Naše technické poradenstvo sa týka nielen výpočtu tepelných strát potrubia a návrhu vhodného ohrevného kábla, ale vieme aj posúdiť správnu izoláciu kábla. Správna izolácia potrubia má vplyv na správnu funkciu ohrevu, na cenu ohrevného kábla ako aj na prevádzkové náklady ohrevu potrubia.

Asfalt

Systém ochrany pred ľadom a snehom DEVI na vonkajších asfaltových plochách

V posledných rokoch bolo publikovaných veľa nových príbehov o následkoch a finančných škodách spôsobených drsným zimným počasím - poškodenie majetku, vyššie náklady na údržbu, menšia produktivita, väčšie poistné, zranenia osôb a pod. Inštalácia systému DEVI na ochranu vonkajších plôch pred ľadom a snehom zabezpečí trvalé riešenie problémov spôsobených studeným počasím. Hlavným účelom systému je roztopiť a odstrániť sneh a ľad z chodníkov, ciest, rámp a iných vonkajších plôch.

Séria DEVIasphalt™ zavádza úplne nové štandardy pre použitie vysoko výkonných káblov na roztápanie ľadu a snehu na vonkajších asfaltových plochách.

DEVI odporúča káble a rohože DEVIasphalt™ na inštalácie vo vonkajších asfaltových plochách, pretože sú krátkodobo odolné aj pri teplotách do 240 °C. Pre tento typ káblov a rohoží nie je potrebné pieskové lôžko nad káblom. Týmto skrátite čas a náklady na inštaláciu. Aby sa zabránilo poškodeniu káblov, nemali by sa používať ťažké stroje (valce alebo stroje na kladenie asfaltu). Asfaltová vrstva nad úrovňou vyhrievacích káblov DEVIasphalt™ by mala mať hrúbku minimálne 5 cm.

Pred a po položení asfaltovej vrstvy by sa malo zabezpečiť odborné premeranie kábla a izolačného odporu.

Systém ochrany asfaltových plôch DEVI pozostáva z vyhrievacích káblov DEVIasphalt™, termostatov DEVIreg™ a montážneho príslušenstva.

Termostaty DEVIreg™ so snímačmi zabezpečujú dosiahnutie optimálnych výsledkov s najmenším možným množstvom spotrebovanej energie.

NAHOR