Danfoss Wiring Centre 230V – jednoduché ovládania vykurovania a chladenia podlahy

Danfoss Wiring Centre 230V prepája priestorové termostaty a termopohony pracujúce s napätím 230V. Samotný Wiring Centre sa síce nedá programovať, ale týždenný program možno nastaviť termostate s možnosťou programovania. Danfoss Wiring Centre nemožno ovládať aplikáciou cez Danfoss cloud.

Danfoss Wiring Centre

Princíp činnosti

Danfoss Wiring Centre je vlastne spojovacia skrinka, ktorá napája termostaty 230V (max 8 ks) a priraďuje ich k zvoleným výstupom – termopohonom (max. 14 ks).
Dokáže tiež napájať 230V obehové čerpadlo a ovládať zdroj tepla beznapäťovým kontaktom.
Tento systém komunikuje iba v drôtovom zapojení. Dostupná je i verzia s chladením. Ovládanie je možné iba lokálne.

Termostaty 230V pre Wiring Centre

Termostaty vhodné pre Danfoss Wiring Centre môžu byť z hľadiska spôsobu montáže zapojené v inštalačnej krabici alebo prisadené na stenu.


Icon Dial termostat

Icon Dial termostat

Jednoduchý mechanický termostat. Teplota sa nastavuje otáčaním doprava / doľava.
Meria iba priestorovú teplotu. Nedá sa programovať.

Icon Display termostat

Icon Display termostat

Elektronický priestorový termostat s dotykovou obrazovkou.
Meria iba priestorovú teplotu. Nedá sa programovať.

Icon Programmable termostat

Icon Programmable termostat

Elektronický termostat s dotykovou obrazovkou, cez ktorú možno nastaviť týždenný program.
Dokáže pracovať v režime kúrenia i chladenia.
Meria priestorovú teplotu, aj teplotu podlahy s pripojeným podlahovým čidlom.

Termopohon 230V pre Wiring Centre

Icon 230V termopohon

Icon 230V termopohon

Elektrický termopohon sa inštaluje na ventily zberača podlahového kúrenia. Ovláda ho príslušný termostat v miestnosti.

NAHOR