« Referencie

ohrev žľabov na priemyselnej budove

Lokalita: Trnava

Na streche prevádzkovej budovy priemyselnej firmy v Trnave sa v zime pravidelne tvoril ľad. Chladiaca technológia umiestnená na streche chrlí veľké množstvo vody. Odtokový žľab je umiestnený na severnej strane budovy. Počas mrazivých dní sa postupne pnili odtokové žľaby ľadom až po vrch. Potom sa zaplnil ľadom celý vodorovný žľab a voda pretekala cez okraj žľabu. Tvorili sa cencúle, bolo riziko úrazu osôb, resp. poškodenie áut parkujúcich pri budove. Počas dní odmäku zatekala voda do fasády a poškodzovala ju.

DEVI má na takéto problémy jednoduché riešenie - ohrev žľabov. Ohrevný kábel do žľabu a do zvislých zvodov odstráni problém zamŕzania a zabezpečí bezpečnosť pod žľabom. Všetko riadi spoľahlivá automatika, ktorá ohrieva len vtedy, keď sa tvorí ľad. Je vždy pripravená zasiahnuť, chráni ľudí aj majetok, nepotrebuje obsluhu a šetrí peniaze. Ako? Tak, že ak je vonku hoci aj -20°C a netvorí sa ľad z dôvodu suchej zimy, tak nespína ohrev. V momente, kedy sú splnené podmienky pre ochranu žľabu, spína ohrev s miernym predstihom a tak zabraňuje tvorbe ľadu.

NAHOR